Jordi Campmajó

A Primal hi guanyat en salut i forma física i el més important bons amics